Search Dental Tribune

E-papers

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

DT Bulgaria and Macedonia No. 3, 2017

Latest issue

DT Bulgaria and Macedonia No. 3, 2017

Идеалната симбиоза: имплантно протезиране и чиста керамика / IDS 2017: обратното броене започна / Съвременни възстановителни техники и пълна/частична реконструкция на съзъбието / Пародонтална хирургия на ретинирани канини в помощ на ортодонта / Стратегии и подготовка за екстракция на мъдреци при възрастни / Експулсия на зъби в детската дентална медицина / Новите дентални лидери / Интервю: Успешният зъболекар / Да инвестирам или не? / Екологизиране на денталната практика / Календар /