Search Dental Tribune

E-papers

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

DT Croatia No. 1, 2018

Latest issue

DT Croatia No. 1, 2018

Novosti / SINKOPA u stomatološkoj ordinaciji / BIOLOŠKI KONCEPT oblikovanja izlaznog profila / POMODNI TRENDOVI i njihove posljedice za usnu šupljinu – multidisciplinarni izazov / MOGUĆNOSTI SEDACIJE u suvremenoj dentalnoj medicini / KONTROLA INFEKCIJE u stomatološkoj praksi nikada nije bila važnija / LIJEČNIČKA TAJNA u stomatološkoj praksi / UČINKOVIT PRISTUP RESTAURACIJI MLIJEČNIH ZUBI / DijagnostiËki potencijal sline za rano otkrivanje karcinoma usne πupljine / EKSKLUZIVNI TEČAJ radiologije i dijagnostike 3D / KAKO ODRŽAVATI UDOBNOST I FUNKCIJU kod nositelja proteza nakon postavljanja implantata? / Kako uspješno i učinkovito provoditi iTOP EDUKACIJU U ORDINACIJI / Menadžment / Estetska medicina /