Search Dental Tribune

E-papers

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

DT Croatia No. 3, 2010

Latest issue

DT Croatia No. 3, 2010

Plazma bogata trombocitima pomaže nakon vacenja zuba / Novosti / Korištenje resorptivnih membrana za vecu predvidljivost ishoda prekrivanja recesija korijena / Zašto kompozit? / Jednostavne ideje za eliminiranje rizika od unakrsne infekcije / PRIPRAVNOST ZA NEPREKIDAN NAPAD / Materijali za otiske u implantologiji - moderni polivinilsiloksani / KOMBINIRANA ENDO/ IMPLANTOLOŠKA TERAPIJA / Zbog cega se vaši pacijenti vracaju po još? / Ne možete uvijek dobiti ono što hocete (ako to jasno ne zatražite!) / Elektronsko-opti ko ispitivanje formiranja CaF2 fluoridnih zaliha na zubnim površinama / Kako osigurati bolje navike higijene interdentalnih prostora? / Etericna (esencijalna) ulja u oralnoj antisepsi / Taktilna percepcija u endodonciji / Periapikalna mikrokirurgija ZA UKLANJANJE / Kontinuirana edukacija clanova komore lijecnika - doktora stomatologije Federacije BiH / HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE / Postavljanje kompozitnih direktnih faseta pomocu višebojne tehnike slojevanja / Remineralizacija aminfluoridom pocetnog korijenskog karijesa / Novosti / Kako se nositi s plakom? / Svjesna sedacija u dentalnoj medicini / Stomatološki pravopis - mit ili možda stvarnost? /