Search Dental Tribune

E-papers

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

DT Croatia No. 3, 2020

Latest issue

DT Croatia No. 3, 2020

COVID-19: Istraživanje zabilježilo sveprisutni strah i anksioznost kod doktora dentalne medicine širom svijeta / Tehnike skretanja pažnje kod djece mogu umanjiti strah od stomatološke intervencije / Osobna zaštitna oprema kao novo zlato i tko će to platiti? / International Dental Education Center / Crveno-bijela estetika – okvir savršenog osmijeha / Estetska restauracija nakon traume prednjih zubi / Poseban izazov ili standardna situacija? / Imedijatno opterećenje dentalnih implantata u potpuno bezuboj gornjoj i donjoj čeljusti / Zaštita od infekcija u stomatološkoj ordinaciji: sve počinje od ruku / Predstavljamo novi, nagrađivani Axeos: dentalni rendgenski uređaj s velikim vidnim poljem tvrtke Dentsply Sirona / Interdent CAD/CAM centri za frezanje i print - podrška dentalnim laboratorijima / Kriza kao nova prilika / Digitalni tijek rada u današnjoj ortodonciji / Uspostavni projekt Hrvatske zaklade za znanost - Kliničko i eksperimentalno istraživanje primjene lasera u endodontskom liječenju / Kao sapun za usta pacijenta - ciklodekstrini su važni za budućnost oralne njege / Kvaliteta je imperativ / Mogu li iskoristiti krizu za korak u pravom smjeru? /