Search Dental Tribune

E-papers

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

DT Romania and Moldova

Latest issue

DT Romania and Moldova

Studiile susþin faptul cã tratamentul stomatologic de bazã nu e periculos pentru femeile însãrcinate / Noutãþi / Cum se construieºte un program de înaltã performanþã / O introducere în domeniul biofilmelor orale / Îmbunãtãþirea ºi rafinarea cãii de alunecare: metode clinice relevante / VITA Linearguide 3D-MASTER - noul mod simplu de a stabili nuanþe! / Augmentarea biotipurilor peri-implant prin utilizarea grefelor de þesut conjunctiv interpoziþional /

Open PDF
save