Search Dental Tribune

E-papers

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

DT Serbia and Montenegro No. 3, 2020

Latest issue

DT Serbia and Montenegro No. 3, 2020

Kliničko lečenje drugog molarnog kanala u maksili u različitim anatomskim situacijama / 3SHAPE radionica i predavanja u organizaciji DDS Digital Design Solution / Održan je EODC v2.0 European Online Dental Congress / Istraživanje uporedilo sposobnost prodiranja u dentin materijala za punjenje kanala korena i metodu obturacije / Novi osmeh za novi život / Nove tehnologije i dentalni tim - partneri u uspehu / Dentsply Sirona: Uz CEREC Primemill izvrsnost je lako dostižna / Loša oralna higijena može uticati na tačnost SARS-CoV-2 testova / Neodent Grand Morse implantološki sistem / Najbolje rangirani stomatološki fakulteti u svetu / Promocija zdravlja i zdravstveno vaspitanje - najbolji i najlakši put do oralnog zdravlja / Program oralnog zdravlja za sportiste utiče na bolje sportske performanse / Mentalno zdravlje u stomatološkoj profesiji tokom pandemije COVID-19 / Sreća je skrivena u mislima / SARS-CoV-2 kao nevidljiva pretnja: Ublažavanje aerosola u stomatološkim klinikama /