Search Dental Tribune

E-papers

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

DT Serbia and Montenegro No. 4, 2018

Latest issue

DT Serbia and Montenegro No. 4, 2018

Efekat primene parcijalnog vakuuma na hemijsku obradu sistema kanala korena: Sleimanova faza / Prvi kongres Udruženja za estetsku stomatologiju Srbije - SINERGIJA 1,0 / Završen još jedan međunarodni Competence in Esthetics dentalni simpozijum / Novi materijali za klasične indikacije / Prikaz slučaja sa atipičnom lokalizacijom mentalnog otvora detektovanom na CBCT zapisu / Koncept „ FAST AND FIXED” uz aktivnu primenu fotodinamske terapije / Nanodijamanti mogu da pomognu oporavak tkiva nakon tretmana kanala korena zuba / Pušenje oslabljuje mehanizam potreban za borbu organizma protiv pulpitisa / Nova saznanja o sindromu hroničnog oralnog bola / Dentalne asocijacije donele odluku o prestanku investiranja u kompanije koje proizvode napitke sa dodatim šećerom / Kombinacija majčinog mleka i bebine pljuvačke stvara zdrav oralni mikrobiom / Prvo pranje zuba, pa zubni konac? Naučna studija je istraživala koji je pravilan redosled / Metalokeramičke krunice su i dalje “zlatni standard” / U kom ste vi zapravo biznisu? / Dental Influencers Alliance 2018 - 7. i 8. Decembar 2018, Los Angeles, SAD / Pacijenti alergični na penicilin rizičniji za gubitak dentalnih implantata /