Search Dental Tribune

E-papers

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

DT Turkey No. 1, 2020

Latest issue

DT Turkey No. 1, 2020

Haber & Yorum / Röportaj / Komplike Bir Bruksizm Olgusunda Fonksiyonun Yeniden Belirlenmesi / Koyu Renklenmiş Dişlerin Veneerler ve Anterior Tek Kron ile Estetik Rehabilitasyonu - Dijital İş Akışıyla Biyolojik Olarak Yönlendirilmiş Preparasyon Tekniği (Bopt) Kullanılarak Yapılmış Bir Çalışma / Ürün Tanıtımı / Ajanda /